Black & White Botanical Mono-Print Tights

EveSkywalker Botanical Mono-Print Tights. Hand printed with early Autumn ๐Ÿ‚ foliage. Each pair is one-of-a-kind.
Black Cotton Spandex, low waisted, Grey Botanical Mono-Print Leggings. One-of-a-kind, each pair is hand printed from hand foraged plants and flowers.
Size Chart:
Small fits: 
Size 4-6 Height 5โ€™3- 5โ€™6 Weight 105-135
Medium fits: 
Size 6-12 Height 5'6- 6'1 Weight 135-160
Large fits: 
Size 12-16 Height 5'5- 6'1 Weight 140-180 lbs
    $60.00Price